Algemene voorwaarden

Let op !

De eerste inschrijvers krijgen als eerste extra deelnemersinformatie en de mogelijkheid om een plaats te reserveren. De organisatie wijst deze plaatsen toe en probeert op basis van verkregen informatie een gevarieerde markt te bieden en te voorkomen dat er te veel aanbod van hetzelfde product is. Tevens bewaken we de kerstsfeer.

 

Een definitieve plaats wordt toegewezen na ontvangst van het inschrijfgeld. Inschrijvingen kunnen afgewezen worden. De organisatie is niet verplicht hier een reden voor op te geven.

Algemene Voorwaarden Deelmame WF 2023 1
PDF – 232,8 KB 68 downloads


ALGEMENE VOORWAARDEN WINTERFAIR GEERTRUIDENBERG

Stichting Winterfair Geertruidenberg dient als podium, d.m.v. een kerstmarkt, voor alle clubs, verenigingen, stichtingen, ondernemers, en maatschappelijke organisaties die actief zijn op toeristisch, recreatief gebied binnen de gemeente Geertruidenberg. De stichting is een door vrijwilligers gedragen non-profit organisatie. De Winterfair Geertruidenberg is een bovenregionaal evenement dat jaarlijks in december georganiseerd wordt en trekt gemiddeld  > 10.000 bezoekers. Eventuele omzet wordt geschonken aan een lokaal goed doel.


Bij inschrijving ga ik akkoord met onderstaande voorwaarden :


Wie doen er mee?
Voor deelname aan de Winterfair worden deelnemers uit de gemeente Geertruidenberg en omgeving uitgenodigd. De Winterfair is gericht op een breed publiek en gratis toegankelijk voor bezoekers. De organisatie van de Winterfair heeft als doel mensen lekker op pad te laten zijn, inspiratie op te laten doen en mensen de gelegenheid te geven een ruim en gevarieerd aanbod te bekijken en te kopen. Ook is de Winterfair een gelegenheid om je als vereniging of groep te laten zien of horen en eventueel leden te werven. Indien nodig zal er selectie plaatsvinden om een zo groot mogelijke diversiteit aan producten & presentaties te kunnen aanbieden. Hierbij geldt: “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Deelname is alleen gegarandeerd en definitief indien het verschuldigde factuur bedrag uiterlijk
14 kalenderdagen voorafgaand aan de winterfair voldaan is.

* Winterfair Geertruidenberg valt onder KOR en is derhalve niet Btw-plichtig
**Voor sponsoren gelden andere tarieven in combinatie met en afhankelijk van een gekozen sponsorpakket.

Publiciteit:
Er zal zo veel mogelijk aandacht worden besteed aan publiciteit via diverse media (regionale kranten, Lokale Omroep, sociale media). Ook worden flyers en posters verspreid.

Voorzieningen:
Er wordt een marktkraam / standplaats / podiumruimte ter beschikking gesteld. Het evenementen- terrein rondom de Markt van Geertruidenberg wordt belicht d.m.v. de aanwezige straatverlichting. Voor het extra belichten van uw kraam/ standplaats of optreden dient u zelf te zorgen, denk ook aan bijvoorbeeld een stroomhaspel en stekkerblok. Stroomkabels en stekkerdozen zijn niet bij ons te lenen en verkrijgbaar. Er kan gebruik gemaakt worden van toilet voorzieningen bij omliggende horeca en de gerealiseerde wc mogelijkheid op het evenement. 

Op- en afbouw voorwaarden: 

Het inrichten van de kraam / standplaats, start op de datum van de Winterfair op zaterdag met de opbouw om 12.00 uur tot 14.00 uur. De plaats van de kraam wordt aangewezen door de organisatie. Verkoop start vanaf 14.30 uur. De Markt dient geheel autovrij te zijn tussen 14.00u & 21.00 u. Afbouw is pas toegestaan na 21.00 u.!! Volg de aanwijzingen van de verkeersbegeleiders, er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt. Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Stichting Winterfair Geertruidenberg is op geen enkele wijze of vorm aansprakelijk, tegen welk risico dan ook. Wij adviseren u een transport- en verblijfs-verzekering t.b.v. uw eigendommen af te sluiten.

Regels m.b.t. alcohol:
Verkoop van alcoholische dranken is alleen toegestaan in deelnemende horeca gelegenheden en voor diegene die hiervoor een ontheffing hebben van artikel 35, welke is verstrekt door de gemeente Geertruidenberg. Bij drank gerelateerde verkoop (bijvoorbeeld glühwein) dient een artikel 15 te worden aangevraagd bij de Gemeente Geertruidenberg.

Regels m.b.t. veiligheid:

Stichting Winterfair Geertruidenberg is vergunninghouder van het evenement en daarmee verantwoordelijk voor het instrueren en opvolgen van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen.
1.     Open vuur is voor, tijdens en na het evenement niet toegestaan.
2.     Bij calamiteiten dienen alle deelnemers de instructies van de veiligheidscoördinator van
        de organisatie direct op te volgen, ook bij vroegtijdig stoppen van het evenement.
3.     Bij gevaarlijke weersomstandigheden gaat het evenement niet door, er bestaat altijd een mogelijkheid tot stoppen van het evenement tijdens het drastische omstandigheden. Helaas is terug gave van het deelnamebedrag niet mogelijk.
4.     Gedurende het evenement is er ondersteuning van een E.H.B.O. team.

Regels m.b.t. het evenemententerrein:
    1.      Verankering in de bestrating op de Markt is niet toegestaan.
    2.       Indien een achterwand/zeil voor de kraam wordt gebruikt dan dient dit zeil wit te zijn.
              Andere kleuren zijn niet toegestaan. Een witte achterwand/zeil kunt u bij uw aanmelding
              reserveren en aanschaffen. De afmeting is 3 x 4 meter en kost € 15,00. U dient zelf zorg te
              dragen voor bevestigingsmateriaal, zoals klemmen indien niet in bezit deze zijn bij te bestellen.
    3.       Alle deelnemers / ondernemers worden geacht van 14:30 tot 21.00 uur bij hun kraam /
              standplaats aanwezig te zijn. Afbouw activiteiten en auto’s op het evenement terrein
              zijn vóór 21.00 en uur niet toegestaan.
    4.       Afval/verpakkingen afkomstig van uw activiteiten tijdens het evenement moet u
              meenemen en zelf afvoeren. 

 

Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.